شرکت فامینه زیست فناور، در سال 1397 با هدف ایجاد بستری مناسب جهت فعالیت در حوزه زیست فناوری و شیمی آلی شروع به فعالیت نمود. این شرکت در حال حاضر در زمینه پلیمرهای زیست تخریب پذیر، زیست حسگرها و نیز محصولات تولیدی توسط میکروارگانیسم ها فعالیت گسترده دارد. و موفق به تولید محصولات در این زمینه ها نیز شده است. در سال 1394 موفق به تولید انواع پلیمرهای زیست تخریب پذیر مثل PLA، PGA و PLGA در سطح آزمایشگاهی شد. این شرکت در سال 1399 این محصولات را وارد پایلوت نیمه صنعتی و سپس صنعتی کرد. همچنین شرکت براساس وظیفه و رسالتی که برعهده دارد خود را موظف می داند تا در جهت آموزش ونیز همکاری با افراد مستعد و توانمند در حوزه بیوتکنولوژی و شیمی آلی و پلیمر همکاری به عمل آورد.